Diakonie

Diakonia modlitewna
Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)
Jezus zachęca nas, byśmy się nawzajem za siebie modlili. Modlitwa jest odpowiedzią na to zaproszenie Jezusa.
Osoby z diakoni modlitewnej modlą się dziesiątką Różańca Św. w intencjach złożonych do skrzynki modlitewnej.
     Osoba odpowiedzialna: Justyna Merkel
Diakonia liturgiczna
I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów» (Iz 6,3)
„Kościół żyje Eucharystią, z niej czerpie duchowe energie do pełnienia swojej misji. Ona daje mu siłę wzrostu, ona go jednoczy. Eucharystia jest sercem Kościoła" (Jan Paweł II). Diakonia liturgiczna dba o oprawę Mszy świętych poprzez posługę ministrantów. ( Czytanie, Psalm, Modlitwa wiernych)
    Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Mainka
Diakonia muzyczna
Śpiewajcie Panu pieśń nową (Ps 96,1)
Diakonia muzyczna współprowadzi modlitwę uwielbienia podczas spotkań Wspólnoty i innych wydarzeń, w których uczestniczymy.
    Osoba odpowiedzialna: Regina Machula
Diakonia techniczno-gospodarcza
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść (Mt 25,35)
Gość w dom - Bóg w dom. Diakonia gospodarcza troszczy się o członków wspólnoty podczas spotkań modlitewnych i kursów. Kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji to nie tylko wykłady, ale też formy przekazu skierowane do innych zmysłów Diakonia tworzy i dba o rekwizyty potrzebne w czasie kursów.
    Osoba odpowiedzialna: Zofia Wolek
Diakonia flagowania
Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły (2 Sm 6,5)
Wszystkie zmysły, wszystkie zdolności człowieka są darem od Boga. Dlatego chcemy Go chwalić całym swoim umysłem, całym swoim sercem i całym swoim ciałem. Grać i śpiewać, tańczyć i klaskać, skakać i krzyczeć - na cześć Pana! Flagowanie za pomocą różnobarwnych chorągwi jest ubogaceniem pieśni podczas modlitwy uwielbienia.
    Osoba odpowiedzialna:
To jeszcze nasze pragnienie - ale pragnienia się spełniają, to Bóg spełnia pragnienia serc !
Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca (37 Ps 4)
Twoja diakonia?
Jeśli czujesz chęć włączenia się w którąś posługę powiedz o tym, powiedz animatorowi, zapisz się!  Tworzymy wspólnotę, każdy znajdzie w niej swoje miejsce, a Pan wynagrodzi każdy wysiłek. To Pana chwalimy, dla Jego chwały chcemy wszystko czynić, Jemu chcemy służyć bo On jest godzien wszelkiej chwały !